Đây cũng là một biến thể của trò chém dưa, thay vì chém hoa quả, lần này bạn sẽ chém bánh pizza. Mục tiêu đơn giản chỉ là chém pizza được càng nhiều mảnh càng tốt. Hãy chứng tỏ khả năng múa dao của mình trong mọi hoàn cảnh!

Ninja Kid Run
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Ninja Kid Run

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Ninja Kid Run hãy soạn tin theo cú pháp

Hidden Objects...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Hidden Objects Gardens

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Hidden Objects Gardens hãy soạn tin theo cú pháp

Angry Birds
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Angry Birds

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Angry Birds hãy soạn tin theo cú pháp

Subway Surfers
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Subway Surfers

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Subway Surfers hãy soạn tin theo cú pháp

Teen Patti -...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Teen Patti - Indian Poker

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Teen Patti - Indian Poker hãy soạn tin theo cú pháp

Attack Balls
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Attack Balls

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Attack Balls hãy soạn tin theo cú pháp

Quán café vui...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Quán café vui nhộn

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Quán café vui nhộn hãy soạn tin theo cú pháp

Mission...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Mission Leviafan VR

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Mission Leviafan VR hãy soạn tin theo cú pháp

Warlords Battle...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Warlords Battle: Heroes

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Warlords Battle: Heroes hãy soạn tin theo cú pháp

Chaos World 2:...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Chaos World 2: Ultimate Fighter

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Chaos World 2: Ultimate Fighter hãy soạn tin theo cú pháp

Plants vs....
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Plants vs. Zombies 2

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Plants vs. Zombies 2 hãy soạn tin theo cú pháp

Dark Ares
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Dark Ares

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Dark Ares hãy soạn tin theo cú pháp

Super City...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Super City Smash

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Super City Smash hãy soạn tin theo cú pháp

World of Craft:...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

World of Craft: Discovery

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game World of Craft: Discovery hãy soạn tin theo cú pháp

CONTRACT KILLER...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

CONTRACT KILLER 2

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: BlueCom

Giá: 2000 vnđ

Để tải game CONTRACT KILLER 2 hãy soạn tin theo cú pháp

Perfect Partner...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Perfect Partner - identify your better pair!

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Perfect Partner - identify your better pair! hãy soạn tin theo cú pháp

Fly Chicken
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Fly Chicken

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Fly Chicken hãy soạn tin theo cú pháp

Explosive Mice
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Explosive Mice

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Explosive Mice hãy soạn tin theo cú pháp

Fast Fish
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Fast Fish

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Fast Fish hãy soạn tin theo cú pháp

Get The Bone If...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Get The Bone If You Can

Thể loại: Game đặc sắc

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Get The Bone If You Can hãy soạn tin theo cú pháp