Nhiệm vụ cơ bản của bạn trong trò chơi là đánh bại các kẻ thù ở các cấp độ trong trò chơi. Nếu bạn có thể chiến thắng được 8 kẻ thù trong trò chơi. Bạn sẽ là nhà vô địch.

Vampire...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Vampire Volleyball

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Vampire Volleyball hãy soạn tin theo cú pháp

STAR BLITZ
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

STAR BLITZ

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game STAR BLITZ hãy soạn tin theo cú pháp

Copter Escape...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Copter Escape PRO

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Copter Escape PRO hãy soạn tin theo cú pháp

Tank War...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Tank War Defender 2

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Tank War Defender 2 hãy soạn tin theo cú pháp

Trigger Fist
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Trigger Fist

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Trigger Fist hãy soạn tin theo cú pháp

Trials Frontier
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Trials Frontier

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Trials Frontier hãy soạn tin theo cú pháp

F18 Carrier...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

F18 Carrier Landing

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game F18 Carrier Landing hãy soạn tin theo cú pháp

Parking Mania
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Parking Mania

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Parking Mania hãy soạn tin theo cú pháp

Shoot to Kill
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Shoot to Kill

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Shoot to Kill hãy soạn tin theo cú pháp

RoboCop
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

RoboCop

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game RoboCop hãy soạn tin theo cú pháp

Mobile Strike
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Mobile Strike

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Mobile Strike hãy soạn tin theo cú pháp

Megapolis
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Megapolis

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Megapolis hãy soạn tin theo cú pháp

Không chiến
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Không chiến

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VTS

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Không chiến hãy soạn tin theo cú pháp

Bảo vệ khu vườn
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Bảo vệ khu vườn

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VTS

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Bảo vệ khu vườn hãy soạn tin theo cú pháp

Hành trình dũng...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Hành trình dũng sỹ

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VTS

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Hành trình dũng sỹ hãy soạn tin theo cú pháp

Mặt nạ ác quỷ
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Mặt nạ ác quỷ

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Mặt nạ ác quỷ hãy soạn tin theo cú pháp

Xân lược thuộc...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Xân lược thuộc địa

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Xân lược thuộc địa hãy soạn tin theo cú pháp

Treasure...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Treasure Defense

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Treasure Defense hãy soạn tin theo cú pháp

Trận chiến khốc...
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Trận chiến khốc liệt

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Trận chiến khốc liệt hãy soạn tin theo cú pháp

Mechcom 2
Cài đặt
2000 vnđ

Cài đặt ứng dụng

Mechcom 2

Thể loại: Chiến lược

Nhà cung cấp: VMG Media Group

Giá: 2000 vnđ

Để tải game Mechcom 2 hãy soạn tin theo cú pháp